[Cephalocon-seoul-2020-pc] Re: AI/ML talks for Cephalocon