[Cephalocon-seoul-2020-pc] AI/ML talks for Cephalocon